Kannamme vastuuta

IMG 8011

Nuoret Talentit suunnistavat työelämään – kiinnostaako kaukolämpö?

Kevään päättyessä lukuisat opiskelijat ympäri Suomen valmistuvat korkeakouluista. Tähän joukkoon lukeutuu myös Oulun ammattikorkeakoulusta  Energiatekniikan insinööriksi juuri valmistunut Niko Nissinen. Saimme Nikon haastatteluun ja kertomaan näkemyksiään vastavalmistuneen urasta kaukolämpöalalla.

Kuka olet, mistä tulet ja mitkä kaksi adjektiivia kuvaisivat sinua osuvimmin?

-Olen Niko Nissinen, kotoisin Tyrnävältä. Lukion kävin Hankasalmen suunnistuslukiossa ja sen jälkeen muutin Ouluun opiskelemaan energiatekniikkaa. Nyt työskentelen Seinäjoen Energian kaukolämpöpuolen suunnittelussa. Varmaankin rauhallinen ja ahkera kuvaisivat minua parhaiten.

IMG 7972
”Antoisinta opinnäytetyön tekemisessä oli, että sain tehtyä jotain sekä asiakkaiden että työnantajani hyväksi”

Opinnäytetyösi käsittelee digitalisaation hyödyntämistä kaukolämpöverkossa. Kertoisitko siitä lisää?

-Opinnäytetyöni on nimellä ”Kaukolämpöverkon laskennan käyttöönotto ja testaus”. Otin käyttöön Trimble NIS -verkkotietojärjestelmän laskentaominaisuuden Seinäjoen Energialle. Päivitin järjestelmään pumput ja laitokset, jotta saatiin laskenta pyörimään. Toteutin järjestelmällä viiden projektin laskennan ja sain sen avulla suunniteltua verkkoon oikeat putkikoot. Järjestelmä auttaa verkon optimoinnissa asiakkaiden tarpeisiin ja sen avulla pystytään takaamaan muun muassa verkon reuna-alueiden asiakkaille tasainen lämmönsaanti.

Mikä opinnäytetyön tekemisessä oli kaikista antoisinta?

-Pääsin paneutumaan kaukolämpöverkon haasteisiin ja sain valtavasti uutta tietoa. Koen, että sain tehtyä jotain sekä asiakkaiden että työnantajani hyväksi.

“Koen, että sain tehtyä jotain sekä asiakkaiden että työnantajani hyväksi.”

Mikä on sinun näkemyksesi digitaalisten ratkaisujen merkityksestä kaukolämpöalalle?

-Sillä on erittäin suuri merkitys. Datan kerääminen ja dokumentaatio eri digitaalisten ohjelmien avulla parantaa systemaattisuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä sekä työn mielekkyyttä kokonaisuudessaan. Tiedon tuottaminen on nopeampaa, asiakkaalle on aina saatavilla ajantasainen sekä tarkka tieto, joka on helppo tarkistaa. Tällöin myös mahdolliset työvirheet ovat todennettavissa. Digitaalisuudessa on vielä huomattavasti potentiaalia esimerkiksi laserkeilauksen hyödyntämisessä mallinnuksissa. Virtuaalitodellisuudella pystyy kurkkaamaan suunnitellun laitoksen sisälle, mikä parantaa ennakkoarviointia. Digitalisaation käyttöönotto toki työllistää aluksi, mutta tarkoituksena kuitenkin on, että se helpottaa myöhemmin tiedonsaantia ja työmäärää.

“Datan kerääminen ja dokumentaatio eri digitaalisten ohjelmien avulla parantaa systemaattisuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä sekä työn mielekkyyttä kokonaisuudessaan. Tiedon tuottaminen on nopeampaa, asiakkaalle on aina saatavilla ajantasainen sekä tarkka tieto, joka on helppo tarkistaa.”

Mitä haluat tehdä viiden vuoden kuluttua?

-Koen, että kaukolämpöalalla on minulle vielä tekemistä. Toivon toki saavani vakituisen työsuhteen, jossa olisi monipuolisesti työtehtäviä niin verkon kuin laitosten parissa. Luotan siihen, että osaajille töitä löytyy jatkossakin.

Millaisena näet kaukolämpöalan ja työllistymismahdollisuudet nuorille?

-Kaukolämpöalalla henkilöstöä eläköityy ja siten uusia työpaikkoja aukeaa. Kilpailu osaajista on kuitenkin kova, joten alan kannattaisi markkinoida itseään vahvemmin nuorille. Yhtiöt voisivat olla suoraan kontaktissa oppilaitoksiin ja opiskelijoihin jo harjoitteluvaiheessa.

“Kilpailu osaajista on kuitenkin kova, joten alan kannattaisi markkinoida itseään vahvemmin nuorille.”

Mikä alassa vetoaa erityisesti nuoriin?

-Ala on kasvava ja erittäin kiinnostava. Työllä on oikeasti merkitystä, teemme kaukolämmöllä maailmasta parempaa paikkaa. En kuitenkaan tiedä välittyykö tämä nuorille. Kaukolämpö on itsestään selvyys, josta tulisi pitää ääntä.

“Ala on kasvava ja erittäin kiinnostava. Työllä on oikeasti merkitystä, teemme kaukolämmöllä maailmasta parempaa paikkaa.”

Mikä merkitys ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisilla asioilla on sinun sukupolvellesi?

-Nuorilla on suuri halu vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin, mutta välttämättä tietoa ja taitoa siihen ei aina löydy. Uskon, että kaukolämmöllä on mahdollisuus kehittyä entistä ekologisemmaksi lämmitysvaihtoehdoksi.

Kiitos haastattelusta! Kertoisitko vielä kesäsuunnitelmistasi?

-Seuraavaksi ainakin suuntaan Jukolan viestiin suunnistamaan!

Teksti: Emmi Koskimies
Kuvat: Sanna Mäenpää