Tutkimus – Kehitys – Teknologia

Saarijärven Kaukolämpö Oy lämpölaitos

Oppilaitosyhteistyöllä uutta tietoa lämmöntuotannosta ja liiketoimintamalleista

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n uusi lämpölaitos valmistui osaksi Tarvaalan Biotalouskampusta. Biotalouskampuksen lämmöntuotantohanke on kokonaisuus, jonka tavoitteena on tuottaa lisää uutta tietoa ja teknologiaa. Hankkeella edistetään uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä tutkitaan uusia liiketoimintamalleja kuten kaksisuuntaista kaukolämpöä. Samalla saadaan energiansäästöä hyödyntämällä eri polttoaineita ja lämpöakkua. Lisäksi parannetaan aiemmin alueella hyödyntämättä jääneiden materiaalien kiertotaloutta. Laitos otetaan käyttöön alueella toimivien oppilaitosten havainnointi- ja tutkimusympäristöksi.

Saarijärven Kaukolämmön toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilän mielestä tässä hankkeessa on merkittävää juuri yhteistyö oppilaitosten kanssa. Biotalouskampusalueella toimivan JAMK:n (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) opiskelijat pääsevät tekemään lämpölaitoksella tutkimuksia lämmöntuotannosta ja analyyseja polttoaineista. POKE:n (Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus) bioenergia-alan opiskelijat pääsevät mm. tuottamaan uudessa kattilassa poltettavaa haketta.

”Kaukolämmön tuotantomuotoja ja liiketoimintamalleja kehitetään juuri nyt aktiivisesti. Uusien toimintatapojen tutkiminen oppilaitosyhteistyössä on arvokas panostus tulevaisuuteen – kehittyvä ja ajassa elävä ala kiinnostaa nuoria ja parhaat osaajat tarvitaan luomaan uusia ratkaisuja.” – hehkuttaa myös Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonio.

Uuden lämpölaitoksen yhteyteen rakennettiin kaksisuuntainen kaukolämpöjärjestelmä, jolla pilotoidaan ja tutkitaan ylijäämälämmön hyödyntämistä oppilaitosalueen kaukolämpöverkostossa. Ylijäämälämpöä syntyy Biotalousinstituutin kattilantestauslaboratoriossa, josta se olisi tarkoitus johtaa alueen kaukolämpöverkkoon. Vastaavassa kokoluokassa tämän tyyppisiä järjestelmiä ei juurikaan ole Suomessa.

”Pilottikohteen avulla voimme selvittää kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon ja hajautettujen energiaratkaisujen mahdollisuuksia hukka- ja ylijäämälämmön hyödyntämisessä kaukolämpöverkossa”, toimitusjohtaja Vilkkilä kertoo.

Kaksisuuntaisella kaukolämmöllä saadaan konkreettista tietoa hajautetuista energiaratkaisuista ja kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon kilpailukyvystä. Kaksisuuntaisella kaukolämmöllä on mahdollista yhdistää perinteinen kaukolämmön liiketoimintamalli kiinteistökohtaisten energiatuotantoratkaisujen kanssa sekä hyödyntää olemassa olevia hukka- ja ylijäämälämpöjä. Biotalouskampuksen alueella tehtyjen tutkimusten avulla on mahdollista soveltaa toimintamallia ulkopuolisille lämmöntuottajille. Pisimmälle vietynä kaukolämpöverkko voitaisiin avata myös muille toimijoille, jotka voisivat sen kautta myydä tuottamaansa lämpöä asiakkaille.

Lisätietoja:

Tuomo Vilkkilä
Toimitusjohtaja
tuomo.vilkkila@saaveka.fi
+358 400 581 627
Saarijärven Kaukolämpö Oy / Saarijärven Vesihuolto Oy: www.saaveka.fi

 

FinDHC:n ja Saarijärven Kaukolämmön tiedote 10.9.2020