Tutkimus – Kehitys – Teknologia

Näyttökuva 2019 1 17 kello 12.44.10

Pilottihankkeella työkaluja kiertotalouden edistämiseen

Kiertotalouden edistämiseen haetaan uusia työkaluja. Hyvinkään Lämpövoima ja Benviroc ovat käynnistäneet pilottihankkeen, jossa yhdyskuntajätteiden käsittelyn yhteydessä syntyvien hiilidioksidipäästöjen kohdentamisen laskentatapoja kehitetään siihen suuntaan, että ne tukisivat entistä paremmin kiertotaloutta ja vähentäisivät yhdyskuntajätteen syntymistä. Kiertotaloudella on pitkät juuret energia-alalla ja moni energiayhtiö hyödyntää jätteiden käsittelyn yhteydessä syntyvää hukkalämpöä lämmönlähteenään.

Hankkeeseen haetaan kumppaneita

Pilottihankkeeseen haetaan mukaan myös muita alalla toimivia kumppaneita. Pilottihanke on osa laajempaa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen ALas-hanketta, jossa kehitetään valtakunnallisella tasolla kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kohdentamisen laskentamenetelmiä.

Lue hankkeen tiedote täältä