Asiakastarinoita

Telakka1

Siirrettävä kaukolämpökeskus huoltovarmuutta parantamaan

Siirrettävää kaukolämpökeskusta voi käyttää paitsi kiinteistön lämmitykseen rakennusaikana, myös muissa kohteissa – esimerkiksi sellaisissa, missä lämmönjakohuoneita saneerataan, uusitaan tai niissä ilmenneitä vikoja korjataan. Harvalla lämpöyhtiöllä on kuitenkaan omaa siirrettävää kaukolämpökeskusta, vaikka käyttöä sellaiselle on varmasti ympäri vuoden, sanoo El-Björn Oy:n lämmitysratkaisujen myyntipäällikkö Dennis Lindqvist.

”Kun lämpöyhtiön päivittäisessä toiminnassa tulee katko jossakin kohteessa, voidaan väliaikainen kaukolämpökeskus viedä paikalle ja näin välttää katkot lämmönjakelussa. Kyseessä on helposti ja nopeasti käyttöön otettava paketti, joka vastaa normaalia kaukolämpökeskusta. On kohde mikä tahansa, sinne saadaan lämpö paikalleen hetkessä” Lindqvist toteaa.

Energiateollisuus on koonnut yhteen rakennusten kaukolämmitystä määrittävät ohjeet ja määräykset (K1), joita myös lämpöyhtiöt noudattavat ja tarvittaessa soveltavat. Käytännössä kyse on siitä, millaisia laitteita kaukolämpölinjoihin voidaan kytkeä kiinni. Siksi kaikki rakennustyömaillakin käytössä olevat kaukolämpökeskukset hyväksytetään aina paikallisella kaukolämpöyhtiöllä.

Jatkuvasti vaihtuvien vuokralaitteiden sijaan lämpöyhtiö voi hankkia väliaikaisen lämmönjakokeskuksen myös omaan käyttöön ja tarvittaessa vuokrata sitä eteenpäin.

”Kun lämpöyhtiö ostaa väliaikaisen keskuksen itselleen ja vuokraa sen työmaalle tai ottaa käyttöön muussa väliaikaisessa kohteessa, he ovat aina tietoisia siitä, mitä laitteita heidän linjastonsa perään kytketään.”

Joka talvi useita satoja El-Björnin väliaikaisia kaukolämpökeskuksia ja lämmittimiä on laitevuokraamoiden kautta käytössä pääasiassa rakennustyömailla jossain päin Suomea. Keskellä kesää keskukset sen sijaan ovat vähällä käytöllä – eli juuri silloin, kun lämpöyhtiöillä on kaukolämpölinjojen rakennussesonki kuumimmillaan.

”Kaukolämpökeskukset ja lämmittimet ovat osa EB-Solution-konseptiamme. Konseptiin kuuluvat myös erilaiset pellettipannut ja lämpöpumput, joita voidaan käyttää silloin, kun ei ole mahdollista käyttää kaukolämpöverkostoa”, kertoo Lindqvist.

Yksi keskus, lukuisia eri käyttökohteita

El-Björnin valmistamat kaukolämpökeskukset on suunniteltu ja rakennettu siirrettäviksi siten, että niitä voidaan hyödyntää useissa eri kohteissa. Yleinen käytäntö muissa vastaavissa tuotteissa on käyttää pohjana normaalia lämmönjakopakettia, joka muunnetaan vain yhteen kohteeseen sopivaksi.

”Parakkikoulut ovat hyvä esimerkki: kun suunnitellaan kaukolämpökeskus vain kyseistä parakkia varten, on vaihdin käyttökelvoton sen jälkeen, kun parakkikoulu puretaan. Meidän kaukolämpökeskuksemme voi kiertotalouden periaatteita noudattaen siirtää suoraan seuraavaan kohteeseen ja jatkaa sen käyttöä ilman suurempia muutoksia”, kuvailee El-Björnin Suomen maajohtaja Michael Thors.

Kaikissa El-Björnin siirrettävissä kaukolämpökeskuksissa on vankka jauhemaalattu rakenne, joka on varustettu pyörillä sekä nostolenkeillä. Komponentit ovat helposti huollettavia ja kaukolämpökeskuksen linjastoon kytkeminen on vaivatonta: ensiöpuoli liitetään laipoilla ja toisiopuoli on varustettu pikaliittimillä tai laipoilla.

”Tuotteemme ovat Plug and Play -tyyppisiä eli ne vaativat vain hieman yksinkertaista mekaanista asennustyötä. Me koulutamme asiakkaan käyttämään tuotteittamme ja tarjoamme myös laitehuollot 24/7 yhteistyössä valmistajan eli Högfors GST:n kanssa”, Thors kommentoi.

Tuotteet voidaan myös yhdistää internetiin täydellistä hallintaa ja hälytystoimintoja varten. Nykyään jokaisessa tehtaalta ulos tulevassa laitteessa ­– niin kaukolämpökeskuksissa kuin yksittäisissä lämmittimissäkin – on valmius etäyhteyteen.

Asiakas saa käyttöönsä selainpohjaisen portaalin, jossa näkyvät kaikki asiakkaan omassa käytössä olevat lämmittimet sekä kaukolämpökeskukset. El-Björn pääsee tarvittaessa kiinni asiakkaan laitteisiin etäyhteyden kautta ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa.

”Portaalin kautta voidaan esimerkiksi optimoida lämpötilaa ja venttiileitä tarpeen mukaan ja laitteet säätyvät automaattisesti. Lisäksi palvelu muodostaa aikajanaa, jonka avulla voidaan seurata energiankulutusta laitekohtaisesti sekä havaita erilaisia haitta- tai häiriötekijöitä. Tämä mahdollistaa energiankulutuksen sekä hiilijalanjäljen merkittävän pienentämisen sekä ylimääräisten kulujen minimoimisen”, Lindqvist sanoo ja jatkaa:

”Siirrettävät laitteemme ovat yhdistettävissä myös muiden valmistajien tuotteiden kanssa, mutta parhaiten energiaa ja hiilijalanjälkeä voidaan pienentää, kun koko järjestelmä on El-Björnin laitteistoa.”

Raportit eri järjestelmiin ilman ylimääräistä työtä

Kaikki El-Björnin kaukolämpökeskukset on suunniteltu vastaamaan kaikkia pohjoismaisia vaatimuksia. Tiukimmat vaatimukset kaukolämpökeskusten laatuun ja asennuksiin liittyen ovat Norjassa ja niitä standardeja noudatetaan myös kaukolämpökeskusten valmistuksessa.

Myös erilaiset työmaiden tai vaikkapa lämpöyhtiöiden raportointiin liittyvät velvollisuudet täyttyvät, kun laitteisiin liitetään etäohjaus. Palveluportaalin kautta asiakas voi laskea esimerkiksi hiilijalanjälkilaskelmat ja raportoida ne suoraan eri järjestelmiin vaaditussa muodossa.

”Raportointipuoli on jo aika laaja, ja sitä kehitetään koko ajan. Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan myös keskusvalvomo, josta voimme tarpeen mukaan tukea asiakkaitamme”, Thors sanoo.

El-Björnin tuotekehitystiimiin kuuluu Lindqvistin ja Thorsin lisäksi yksi henkilö Norjasta ja kaksi Ruotsista. Yhteistyö asiakkaiden ja valmistajien kanssa on Thorsin mukaan tiivistä.

”Asiakkaathan meille kertovat, mitä meidän tarvitsee tehdä. Kuuntelemme heitä herkällä korvalla. Pienehkönä ja ketteränä yrityksenä pystymme reagoimaan ja toteuttamaan asiakkaiden toiveita nopeasti.”

Lisätietoja
Myyntipäällikkö, lämmitys
Dennis Lindqvist, dennis.lindqvist@elbjorn.fi, p. 050 302 6889

Maajohtaja, Suomi, Baltia
Michael Thors, micke@elbjorn.fi, p. 040 720 6533

El-Björn tuottaa ja suunnittelee rakennusteollisuuteen ja teollisuuden ylläpitoon väliaikaisia sekä kiinteitä sähkö-, valaistus-, lämpö-, ja kuivaushuonetuotteita. Olemme mukana rakennusteollisuudessa projektiomaisesti ja haluamme palvella asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kokonaisvaltaisesti. Pyrimme olemaan näiden alojen toimijana vahva edelläkävijä digitaalisen muunnoksen aikana, sekä fossiilivapaan rakentamisen vahva suunnannäyttäjä. Vihreä ajatusmaailma ei ole meille pelkkä sana. Toimintamme keskittyy Ruotsiin, Suomeen, Norjaan sekä Baltian maihin, mutta kansainvälisten kumppaniverkostojemme kautta tuotteitamme toimitetaan myös muihin Euroopan maihin. Emoyhtiömme sijaitsee Ruotsissa. www.elbjorn.com/fi-fi/

Teksti: Satu Tähkä
Kuva: El-Björn Oy

El-Björn on kumppanina mukana FinDHC:n järjestämässä
Kaukolämpö 2021 -tapahtumassa Tampereella 26.11.2021.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!