Asiakastarinoita

iGRID overview

Tarpeenmukainen kaukolämpö on asiakkaiden sekä ilmaston etu

Kaukolämpöjärjestelmä on tyypillisesti suunniteltu tuottamaan lämpöä sen käyttöpisteen mukaan, jonka lämmöntarve on suurin. Näin menoveden lämpötila on usein tarpeettoman suuri verkon muille käyttäjille. Mutta entäpä jos kaukolämmön menolämpötilaa voisi säätää tarpeen mukaan? Grundfos Oy:n iGRID-ratkaisu tekee sen mahdolliseksi. 

iGRID -ratkaisujen avulla lämpötilaa voidaan alentaa kaupungin jakeluverkon eri vyöhykkeissä ja sekoituspiireissä kohdennetusti ja toimittaa jokaiselle alueelle täsmälleen tarvittava määrä lämpöenergiaa.

”iGRID tarjoaa lisää säätömahdollisuuksia kaukolämpöverkkoon. Kun kaukolämpöverkon lämpötilaa alennetaan alueellisesti verkon osa kerrallaan, lämpöhäviöt ja CO2-päästöt koko verkossa pienenevät, verkoston kapasiteetti kasvaa ja lämmöntuotanto tehostuu. Mikä parasta, muutosta ei tarvitse tehdä kerralla koko verkon osalta, vaan se voidaan tehdä hajautetusti”, kertoo myynti-insinööri Hilla Kinnunen Grundfosilta.

Ratkaisun avulla voidaan muuttaa koko kaukolämmön tuotantopalettia. Se on askel kohti hajautetumpaan lämmöntuotantoa.

”Tämä on siirtymäajan ratkaisu, jolla päästään alhaisempiin lämpötiloihin.”

Pumput ratkaisun sydän

iGRID -ratkaisut perustuvat Grundfosin sekoitus- ja paineenkorotuspumppuihin sekä reaaliaikaisen valvonnan mahdollistaviin mittalaitteisiin. Näitä yhdistellään ratkaisussa asiakkaan tarpeen mukaan.

Sekoituspumpulla otetaan vettä paluuputkesta ja pumpataan se menoputkeen. Sillä voidaan säätää myös menoveden virtaamaa – tavoitteena molemmissa on menoveden lämpötilan alentaminen.

Sekoituspumppu voidaan varustaa myös paineensäätöventtiilillä, mikäli vyöhykkeen paine on tarvetta suurempi. Paineenkorotuspumpulla puolestaan varmistetaan riittävä paine-ero asiakkaille.

Reaaliaikainen valvonta toteutetaan mittaamalla kriittisten käyttöpisteiden lämpötilaa ja painetta kaivoihin asennettavilla antureilla. Kaikki tarvittavat tiedot ovat käytettävissä älylaitteilla, verkossa ja SCADA-järjestelmien kautta. SCADA tarkoittaa teollisuusjärjestelmien ohjausjärjestelmiä eli esimerkiksi valvomo-ohjelmistoja.

iGRIDin käyttöönotto on tehty asiakkaalle mahdollisimman helpoksi. Grundfos toimittaa järjestelmät yleensä kokonaistoimituksina, joihin sisältyvät pumppaamot oheistarvikkeineen, mittalaitteet, ohjausjärjestelmä, tiedonsiirto sekä koko järjestelmän käyttöönotto. Järjestelmä voidaan liittää myös asiakkaan olemassa olevaan automaatiojärjestelmään. Tarvittaessa Grundfos toimii myös urakoitsijana.

”Asiakkaalta tarvitsemme tiettyjä lähtöarvoja, jotta voimme mitoittaa ratkaisun. Yhtiön on itse määritettävä alue, missä lämpötilaa voidaan laskea tai mitkä ovat ne ongelmakohdat, joissa painetta tarvitsee nostaa”, Kinnunen sanoo ja jatkaa:

”Meille mitoitusta rajoittavia tekijöitä ovat putkikoko eli se, miten saadaan vesi verkostossa virtaamaan ja tietysti loppuasiakkaiden lämmönkeskukset.”

Grundfos tarjoaa myös huoltopalveluita yhdessä huoltopartnereidensa kanssa.

”Meillä on omaa huoltoa ja sekä luotettavia partnereita ympäri Suomen. Tarjoamme huoltosopimusten lisäksi myös ennakoivaa kunnossapitoa. Pääsemme tarvittaessa käsiksi asiakkaidemme dataan iGRID-kokonaisuuteen kuuluvan pilvipalvelun kautta ja voimme olla apuna vikatilanteissa.”

Järjestelmän takaisinmaksuaika on usein maltillinen: se maksaa itsensä takaisin arviolta noin 5–10 vuodessa riippuen siitä, kuinka paljon menoveden lämpötilaa voidaan laskea. Lämpötilan laskeminen puolestaan riippuu siitä, millaisia lämmönsiirtimiä asiakkaalla on.

”Investointi keskikokoiselle asuinalueelle liikkuu 50 000–65 000 euron välissä. Lisäksi hintaan täytyy laskea maanrakennuskustannukset ja ulkoiseen putkistoon liittyvät työt. Tietysti hintaan vaikuttaa oleellisesti järjestelmän kokoluokka.”

Suomi ensimmäisten joukossa

iGRID-järjestelmä on kehitetty alun perin Tanskassa, Grundfosin kotimaassa. Laitteet myös valmistetaan Tanskassa. Raskaan sarjan kunnallistekniikan pumppaamot puolestaan valmistetaan Grundfosin Joutsan tehtaalla. Joutsassa tehdään myös jäte- ja puhdasvesipuolen pumppaamoja.

Suomi on ensimmäisiä maita, joihin iGRID on lanseerattu.

”Meillä on pitkät, kylmät talvet ja kaukolämpö on edelleen Suomen yleisin lämmitysmuoto.”

iGRID-järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja uusia ominaisuuksia pyritään pilotoimaan aktiivisesti.

”Tällä hetkellä työn alla on sekoituspumppaamon yhdistäminen lämpöpumppuihin. Eli samaan asennuksen yhdistetään sekoituspumppu, jolla lasketaan menoveden lämpötilaa ja lämpöpumpulla voidaan tarvittaessa lisätä lämpöä, jos lämmöntarve kasvaa. iGRDIä viedään myös kaukokylmän puolelle, mutta sitä ei olla vielä otettu käyttöön.”

Lisätietoja
Myynti-insinööri Hilla Kinnunen, hkinnunen@grundfos.com, p. 040 616 4413

Oy Grundfos Pumput Ab (GSF) on Grundfos-konsernin Suomen myyntiyksikkö. Tarjoamme energiatehokkaita ratkaisuja kiinteistöille, kunnille sekä teollisuudelle. Tuotevalikoimaamme kuuluvat kiertovesipumput, uusimman teknologian digitaaliset annostelupumput, erilaisiin tarpeisiin soveltuvat jäte- ja harmaavesipumput, vesihuollon tuotteet, monipuoliset teollisuuspumput sekä pumppaamot. Pääkonttorimme sijaitsee Vantaalla, mutta tarjoamme myynti- ja huoltopalveluita ympäri Suomen. Palveluksessamme on noin 60 alan ammattilaista.  www.grundfos.com/fi

Teksti: Satu Tähkä
Kuva: Oy Grundfos Pumput Ab

Grundfos on kumppanina mukana FinDHC:n järjestämässä
Kaukolämpö 2021 -tapahtumassa Tampereella 26.11.2021.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!