Kehittyvät palvelut

Termode 1

Termode – Tehokkuutta, toimintavarmuutta ja pienempi hiilijalanjälki lämpölaitoksiin

Kallistuvan energian ja lisääntyneen epävarmuuden aikana paikallisten lämpölaitosten rooli tulee säilymään, jollei jopa kasvamaan. Lähellä tuotettu energia parantaa huoltovarmuutta valtakunnallisissa ja laajemmissakin kriiseissä. Energiayhtiöillä lämmön tuottaminen paikallisesti ja luotettavasti onkin elinehto.

Energialaitosten ikääntyessä on monessa paikassa tehtävä energiantuotantoon liittyviä ja kauaskantoisia päätöksiä. Epävarma tulevaisuus mm. energiantuotannon teknologioiden hyödynnettävyyden ja energian hinnan suhteen sekä odotettavissa olevat muutokset lainsäädännössä hankaloittavat kuitenkin päätösten tekemistä.

Apua energiantuotannon päätösten tekemiseen

Termoden asiantuntijat auttavat päättäjiä energiantuotantoon liittyvien päätösten tekemisessä ja tehtyjen päätösten toteuttamisessa.

– Meille on matkan varrella kertynyt monipuolista kokemusta ja näkemystä energiantuotannosta. Tiedämme, että asioita voi tehdä monella tavalla, ja kerromme vaihtoehdoista asiakkaillemme. Aina ei tarvitse ostaa uutta, koska modernisoimallakin voi saada paljon hyvää aikaan, Esa Kukkonen kertoo.

– Teemme lämpölaitoksiin kuntoarvioita, joissa selvitämme käytössä olevan laitoksen ja laitteiston nykytilan sekä kunnon. Samalla teemme arvion siitä, mitä pitäisi tehdä heti ja mitä toimenpiteitä voi siirtää myöhempään. Laskemme projektien kustannukset riippumatta siitä, onko kyseessä modernisointi, laajennus tai kokonaan uuden laitoksen rakentaminen. Arvioiden ja suositusten tekemisessä huomioimme asiakkaan tahtotilan ja tavoitteet, Kukkonen jatkaa.

Termode 2

Lisää käyttövuosia nykyisiin laitoksiin

Usein lämpölaitosten modernisoinnilla voidaan laitosten käyttöikää jatkaa jopa kymmenellä vuodella, ja sitä kautta saada lisää harkinta-aikaa tulevaisuuden lämmöntuotantomenetelmien valitsemiseen. Modernisoinnilla saadaan myös laitosten hyötysuhdetta, toimintavarmuutta ja käytettävyyttä paremmiksi sekä energiantuotantoa puhtaammaksi.

Tyypillisimpiä modernisoinnin yhteydessä tehtäviä toimenpiteitä ovat kattilan osien ja lämpöpintojen uusiminen ja huolto. Samalla voidaan tehdä muitakin toimintaa ja käytettävyyttä parantavia muutoksia.

Kattilan polttotekniikkaa muuttamalla tai lämpöpintoja laajentamalla voidaan mahdollistaa erityyppisten ja esimerkiksi kosteampien polttoaineiden käyttö. Automatiikkaa lisäämällä käyttöhenkilöstön tarve saattaa pienentyä tai henkilöstölle voi jäädä aikaa myös muiden töiden tekemiseen prosessin hoitamisen ohessa.

Uuden laitoksen rakentaminen saattaa olla ainoa vaihtoehto

Jos käytössä olevan lämpölaitoksen kunto on päässyt liian huonoksi tai asiakkaan energian tarve on kasvanut merkittävästi, ei modernisointi välttämättä ole järkevää. Silloin toiminnassa olevan laitoksen tilalle on parempi rakentaa kokonaan uusi laitos, vaihtaa olemassa oleva kattila uuteen tai lisätä laitokseen toinen kattila. Uutta laitosta rakennettaessa ei teknologiavalintoja voi siirtää, mutta energiatehokkuuteen, päästöihin, käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen liittyvät asiat saadaan kerralla kuntoon.

Uuteen laitokseen investoimalla operointikustannukset saadaan tyypillisesti alhaisemmiksi. Uusien kattiloiden polttoaineina voidaan käyttää laajemmin erilaisia raaka-aineita ja kattiloiden tehokkuus on erittäin hyvä. Polttoaineiden hintojen nousu lyhentää investoinnin takaisinmaksuaikaa huomattavasti.

Polttaminen jatkossakin tärkeä energiantuotantomenetelmä

Vaikka polttamisen rooli tullee pienentymään, eivät uudet energiantuotantomenetelmät todennäköisesti tule kokonaan korvaamaan sitä. Polttamisella on tärkeä paikka Suomen lämmöntuotannossa erityisesti kovilla pakkasilla, jolloin energian tarve on korkea eikä aurinko- ja tuulivoimaa ole tarjolla.

Monilta teollisuudenaloilta tulee paljon sivuvirtoja, joiden materiaali saadaan polttamalla muutettua energiaksi. Polttokelpoinen materiaali on myös hyvä vaihtoehto energian varmuusvarastoksi.

Hybridijärjestelmät tulevat lisääntymään lämmöntuotannossa. Tällöin on kyse erilaisten menetelmien, kuten esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergialla tuotetun sähkön, polttamalla tuotetun energian ja lämpöakkujen yhteiskäytöstä. Tällaisia hybridiratkaisuja pystytään hyödyntämään pitkälle tulevaisuuteen.

Termode työmaa 1

Pitkä ja monipuolinen kokemus energiasektorilta

Termode tarjoaa asiantuntemustaan monenlaisiin energiasektorin tarpeisiin. Yrityksen asiantuntijoilla on kokemusta mm. lämpö- ja voimalaitosten suunnittelusta sekä toteutuksesta aina asennuksesta käyttöönottoon asti. Lisäksi heillä on monipuolista elinkaariosaamista ja ymmärrystä siitä, miten laitos saadaan kestämään pidempään ja toimimaan kustannustehokkaammin sekä mitä toimenpiteitä modernisoinnissa kannattaa tehdä.

– Perustimme Termoden, koska halusimme tarjota asiakkaille uuden dynaamisen vaihtoehdon heidän laitostensa korjauksiin ja kunnossapitoon. Alusta asti tarkoituksena on ollut tarjota asiakkaille myös uusia laitoksia, Ilkka Timonen kertoo.

– Tunnemme Esan ja Ilkan kanssa pitkältä aikaa. Olemme tehneet yhdessä töitä vuosia, ja siksi tiedämme toistemme tavat toimia. Niinpä päätimme kokeilla mihin siivet yhteisessä yrityksessä kantavat ja perustimme Termoden. Teemme työt hyvällä palveluasenteella tehokkaasti, kustannustehokkaasti ja kerralla oikein. Asiakkaillemme tämä näkyy hyvänä tuloksena ja helppona tapana hoitaa asioita, Sami Hyrkäs sanoo.

 

Termode Oy on kumppanina FinDHC:n järjestämässä Kaukolämpö 2023 -tapahtumassa Jyväskylässä 10.11.2023.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!

Teksti: Satu Lankinen / Saagacoms
Kuvat: Termode Oy