Asiakastarinoita

HybridReady 2

Tieto lisää tehokkuutta – älykäs lämmönjakokeskus on digitaalisen kaukolämpöverkon ydin

FiksuGST-älylämmönjakokeskus on HögforsGST:n uuden älytuoteperheen kulmakivi: se mahdollistaa paitsi energiantuotantolaitoksille, myös kiinteistön tai taloyhtiön omistajille energiankäytön paremman hallinnan ja optimoinnin. Näin energiatehokkuus paranee, hiilijalanjälki pienenee ja osapuolten taskuun jää aiempaa enemmän euroja.

Älykkään lämmönjakokeskuksen ytimessä on verkkopohjainen Fiksu-ohjausjärjestelmä, joka ohjaa kiinteistön lämmönjakoa ja jota voidaan kontrolloida, säätää ja optimoida etänä, pilvipalvelun kautta. Järjestelmän avulla voidaan myös seurata kiinteistön olosuhteita, kuten lämpötilaa ja kosteutta, langattomien huoneantureiden avulla.

”Laitteisto itsessään on suunniteltu etäohjausta varten. Kaiken, mitä normaalistikin voi lämmönjakokeskuksessa tehdä, voi nyt tehdä etänä”, kuvailee HögforsGST:n toimitusjohtaja Antti Hartman.

Fiksu-järjestelmä sisältää etävalvonnan lisäksi järjestelmäkohtaisen huoltokirjan ja huoltokalenterin, laitteiston dokumentit sähköisessä muodossa sekä mahdollisuuden energiaraportointiin ja kulutuksen seurantaan.

Järjestelmä tehostaa samalla myös kiinteistön huoltoa: kun lämmityksessä ilmenee häiriö, tieto siitä menee kiinteistöhuollolle jo ennen kuin kiinteistön käyttäjä tai asukas ehtii sen huomata.

”Häiriöt voidaan tapauskohtaisesti korjata etänä tai mikäli se vaatii käyntiä paikan päällä, on kiinteistöhuollolla jo se selkeä kuva, mitä täytyy tehdä. Kiinteistön ylläpitoa voidaan tehdä proaktiivisemmin.”

Kohti matalampia lämpötiloja

Kaukolämpöjärjestelmä on siirtymässä aikaan, jossa lämpö tuotetaan yhä useammin polttamisen sijaan muilla tavoin. Kun polttamisesta siirrytään pois, lämpöä tuotetaan esimerkiksi erilaisin lämpöpumppujärjestelmin ja hukkalämpöä hyödyntäen. Tällä tavoin tuotettu lämpö on edullista, jos se on matalalämpöistä, Hartman sanoo.

”Mitä matalampi keskilämpötila kaukolämpöverkossa on, sitä pienempi on verkon lämpöhäviö. Kun ilmenee tarve laskea lämpötilaa verkossa, tämä lämmönjakokeskus on verkon haltijalle työkalu siihen.”

Älykkäät lämmönjakokeskukset ovat oleellinen osa verkottunutta, digitaalista kaukolämpöverkkoa. Ne antavat tietoa verkon ääripisteistä, jotta verkosta saadaan suurin mahdollinen hyöty irti. Työ kaukolämpöverkostojen digitalisoimiseksi on Hartmanin mukaan kuitenkin vasta alussa.

”Energiayhtiöllä täytyy olla molemmat intressit: täytyy olla tarve vaihtaa laitetta ja ymmärrys siitä, mitä hyötyjä tämä uusi laite antaa. Yksittäinen laite kun asennetaan kaupunkiin, missä on 10 000 muuta laitetta, ei hyöty vielä näy. Tarvitaan massaa, jotta hyödyt alkavat näkyä.”

Energiayhtiöille älylämmönjakokeskus on edistyksellinen valinta, sillä se mahdollistaa paremman jäähtymän, tehonrajoitukset sekä kulutus- ja kysyntäjouston. Suora rahallinen höyty yhtiölle on tuhansia euroja vuodessa.

”Kaukolämpölaitos on kuin sydän, joka pumppaa verta ja lämmönjakokeskukset kuin sormenpäitä eli taloja, joita lämmitetään. Keskukset antavat signaalin laitokselle, onko pumppaus riittävää. Jostain täytyy saada tietoa, jotta lämpöä ei tarvitse vain varmuuden vuoksi syöttää verkkoon. ”

Vähintään yhtä merkittävä hyöty energiayhtiölle syntyy myös päästövähennyksinä. Paremman jäähtymän ja alhaisempien lämpötilatasojen ansiosta lämmöntuotannossa voidaan entistä tehokkaammin hyödyntää hukkalämpöjä ja uusia energialähteitä.

Jaettu hyöty, paras hyöty

Siirtyminen hiilineutraaliin energiantuotantoon tapahtuu pala palalta, ja siihen HögforsGST:llä on tarjota kaksikin ratkaisua: energiansäästö älykkäiden järjestelmien kautta sekä datan vakiointi, jonka avulla vanhatkin laitteet saadaan osaksi älykästä järjestelmää.

Yhden lämmönjakokeskuksen elinkaari on noin 20–25 vuotta. Hartmanin mukaan se on liian pitkä aika uudistumiselle ilmastotavoitteiden näkökulmasta.

”Datan vakiointi on ratkaisu haasteeseen, jossa asiakkailla on eri vuosikymmeniltä ja eri valmistajilta olevia lämmönjakokeskuksia. Älykkäällä hubillamme saamme myös vanhoista laitteista tietoa ulos vakioituna samaan muotoon kuin uusista älylaitteista saatava tieto. Näin uudehkoja, 5–10 vuotta vanhoja laitteita voidaan liittää saman järjestelmän piiriin.”

”Älykkäät lämmönjakokeskukset sekä neljännen sukupolven (4GDH) kaukolämpöratkaisut yhdistettynä kattavaan ohjausjärjestelmään ja sen tuottamaan dataan mahdollistavat entistä kilpailukykyisemmän lämmityspalvelun”, hän täydentää.

Lämmityskustannukset ovat taloyhtiöille suurin yksittäinen kuluerä – noin 25 prosenttia kaikista vuotuisista kustannuksista. Älykkään lämmönjakokeskuksen ansiosta taloyhtiö voi säästää lämmityskuluissa jopa 15 prosenttia. Investointina älykäs lämmönjakokeskus on hieman tavallista keskusta kalliimpi, mutta taloyhtiön vuosittaisiin kuluihin nähden investointi on marginaalinen.

”Jos puhutaan älylaitteesta, se maksaa noin 1000–2000 euroa tavallista keskusta enemmän. Samaan aikaan kerrostalossa voi olla noin 50 000 euron vuosittainen kaukolämpölasku. Kun energiankulutus pienenee merkittävästi, maksaa älylaite itsensä takaisin jo muutamassa vuodessa”, Hartman sanoo.

Hänen mukaansa kaikki osapuolet saavat parhaan mahdollisen hyödyn irti älykkäistä lämmönjakokeskuksista, kun ne toimitetaan loppuasiakkaille energiayhtiön kautta. Jos taloyhtiö hankkii älylaitteen, mutta energiayhtiö ei hyödynnä sitä, jää valtava potentiaali käyttämättä.

”Energiayhtiöille uudet älylaitteet tarkoittavat usein myös uusien toimintamallien etsimistä. Joskus ne vaativat myös jonkun sortin porkkanan taloyhtiöiden suuntaan. Yksi vaihtoehto, jota energiayhtiöt ovat jo pilotoineetkin, on älykkäiden lämmönjakokeskusten leasing-palvelu.”

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Antti Hartman, antti.hartman@hogforsgst.com, p. 0400 738 325

HögforsGST on suomalainen, korkeatasoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien valmistukseen, myyntiin ja markkinointiin erikoistunut yritys. Valmistamme kaikki tuotteemme Suomessa Leppävirran tehtaallamme, missä myös pääkonttorimme sijaitsee. Yli 130 työntekijän joukkomme koostuu useiden eri alojen ammattilaisista. Yrityksellämme on kattava myyntiverkosto ympäri Suomen sekä tytäryhtiöt Ruotsissa ja Norjassa. Merkittävä osuus liikevaihdostamme tulee viennistä. hogforsgst.com/fi

Teksti: Satu Tähkä
Kuva: HögforsGST Oy

HögforsGST on kumppanina mukana FinDHC:n järjestämässä
Kaukolämpö 2021 -tapahtumassa Tampereella 26.11.2021.
Tule sinäkin mukaan vuoden merkittävimpään lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen ammattilaistapahtumaan!