Kehittyvät palvelut

Kuva Saarijärvi Vilkkilä 2

Tulevaisuuden lämmitysratkaisuja kehitetään avoimin mielin

Kaukolämmön tuotantomuotoja ja hajautetun energiaratkaisujen liiketoimintamalleja kehitetään kiivaasti myös aivan uudenlaisella oppilaitosyhteistyöllä. Saarijärvellä JAMK:n Biotalousinstituutti näyttää mallia – tuottaen samalla tulevaisuuden kiertotalous-energiaosaajia.

Suomi on kaukolämmön huippuosaajamaita. Näin halutaan asian olevan myös tulevaisuudessa. Yhä monipuolisempi tutkimus- ja kehitysyhteistyö eri kokoluokan projekteissa on viime vuosina yleistynyt merkittävästi.

Kaksisuuntainen kaukolämpö hyödyntää hukkaa

Kaksisuuntaisella kaukolämmöllä on mahdollista yhdistää perinteinen kaukolämmön liiketoimintamalli kiinteistökohtaisten energiatuotantoratkaisujen kanssa sekä hyödyntää hukka- ja ylijäämälämpöjä.

“Uuden Saarijärven kaukolämpölaitoksen yhteyteen rakennettiin kaksisuuntainen kaukolämpöjärjestelmä, jossa yhteistyössä opiskelijoiden kanssa tutkitaan kattilantestauslaboratoriossa syntyvän ylijäämälämmön hyödyntämistä Biotalouskampuksen kaukolämpöverkostossa.”

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n uusi lämpölaitos nousi Tarvaalan Biotalouskampukselle, osaksi alueella toimivien eriasteisten oppilaitosten havainnointi- ja tutkimusympäristöä. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja teknologiaa sekä edistää uusiutuvan energian tuotantoa uusilla liiketoimintamalleilla.

”Biotalouskampusalueella toimivan JAMK:n (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) opiskelijat pääsevät tekemään lämpölaitoksella tutkimuksia lämmöntuotannosta ja analyyseja polttoaineista. POKE:n (Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus) bioenergia-alan opiskelijat pääsevät mm. tuottamaan uudessa kattilassa poltettavaa haketta”, kertoo Saarijärven Kaukolämmön toimitusjohtaja Tuomo Vilkkilä.

Uuden lämpölaitoksen yhteyteen rakennettiin kaksisuuntainen kaukolämpöjärjestelmä, jossa tutkitaan kattilantestauslaboratoriossa syntyvän ylijäämälämmön hyödyntämistä kampuksen kaukolämpöverkossa. ”Pilotissa selvitämme kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon ja hajautettujen energiaratkaisujen mahdollisuuksia hukka- ja ylijäämälämmön hyödyntämisessä”, Vilkkilä kertoo ennustaen, että tulevaisuudessa perinteinen keskitetty lämmöntuotanto tulee korvautumaan hajautetulla tuotantomallilla: ”Kaukolämpöverkko on jakelualusta eri lähteistä saataville lämmöille. Lisälämpöä voisi tulevaisuudessa kerätä talteen vaikka järvivedestä.”

Hybridi-kaukolämpökonsepti vientivaltiksi

Ilmastotavoitteiden puristuksessa monipuolinen yhteistyö kaukolämpöyhtiöiden, laitevalmistajien ja tutkimus- ja oppilaitosten välillä on alan kehittymiselle tärkeää.

”Kaukolämpö kehittyy huimaa vauhtia ja se on tulevaisuuden huippuala.  Kun Saarijärven kaltaisten yhteistyökampusten opiskelijat lopputyön tehtyään sijoittuvat eri yrityksiin töihin, heillä on viemisinään yhteiskuntavastuullisestikin merkityksellistä uutta tietoa ja taitoa alalta”, toteaa toiminnanjohtaja Katja Kurki-Suonio Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:stä.

”Tulevaisuudessa kaukolämpöverkko on jakelualusta eri lähteistä saataville lämmöille”

Suomella on hyvät menestysedellytykset tulevaisuuden uudenlaisten hybridi-kaukolämpökonseptien vientimarkkinoilla – ja nämä älykkäät konseptit pitävät sisällään niin uudet tuotantomuodot kuin jäähdytysratkaisutkin.

Artikkeli on Fancyn tuottama asiantuntijajulkaisu, joka on julkaistu 6.11.2020 Talouselämän Osaajat-teemaliitteessä (s. 10).

Teksti: Päivi Remes
Kuva: Vesa Minkkinen