Kannamme vastuuta

bg

Valvomopalvelu asiakkaiden tarpeisiin

Hyvinkään Lämpövoima on käynnistämässä valvomopalvelua, jolla hallinnoidaan ja seurataan kiinteistöjen talotekniikkaa. Samalla kerätään dataa kiinteistöjen energian ja veden kulutuksesta sekä sisäilmaolosuhteista. Datasta jalostetun tiedon avulla pystytään saavuttamaan entistä terveellisemmät, turvallisemmat ja toimintavarmemmat olosuhteet kiinteistössä energian säästöä unohtamatta. Kerätty tieto ei siis lisää tuskaa – päinvastoin. Myös ympäristö kiittää, kun CO2-päästöjä saadaan pienennettyä entisestään Valvomopalvelun avulla.

”Taloteknisten laitteiden käytön optimointi, energian säästö ja sisäilmaolosuhteet sekä yhteinen tahtotila näiden parantamiseksi ovat esimerkkejä asiakkaidemme tarpeista, jotka pyöräyttivät hanketta eteenpäin.”

”Taloteknisten laitteiden optimointi, energian säästö, ja sisäilmaolosuhteet sekä yhteinen tahtotila näiden parantamiseksi ovat esimerkkejä asiakkaidemme tarpeista, jotka pyöräyttivät hanketta eteenpäin”, Sami Pesonen Hyvinkään Lämpövoimalta kommentoi. Palvelun tavoitteena on tuoda monella tasolla lisäarvoa niin kiinteistöjen omistajille kuin käyttäjille ja ylläpitäjille.

HLV Valvomopalvelu kuvaaja
Valvomopalvelu tuo monipuolisesti lisäarvoa asiakkaille.

”Energiatehokkuus paranee ja päästöt vähenevät.”

Hyvinkään Lämpövoima Oy tekee pitkäjänteistä työtä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Kiinteistökohtaiset energiasäästöt sekä myöhemmin asiakaslähtöisesti toteutetut kysyntäjoustoratkaisut vähentävät CO2-päästöjä, kun energian kulutuksen ja tuotannon optimointi yhdistetään. Lisäksi palvelu tuottaa dataa ja tietoa ympäristöraportoinnin tueksi.

”Onnistuneen hankkeen taustalla on sidosryhmien kuuleminen ja osallistaminen.”

Hyvinkään kaupungin eri organisaatioiden kiinteistöjen nykyiset järjestelmät ja pitkään jatkunut aktiivinen yhteistyö kaupunkikonsernissa mahdollistavat erinomaiset lähtökohdat palvelun kehittämiselle. ”Lisäksi pystymme omalla energia-alan asiantuntemuksellamme tukemaan kaupunkikonsernia, jolloin heiltä vapautuu tärkeitä resursseja muihin tehtäviin. Tulevaisuudessa entisestään tiukkenevat energiatehokkuusvaatimukset ja päästönormit asettavat lisähaasteita myös raportointiin. Palvelu auttaa ratkaisemaan nämäkin haasteet”, kommentoi Pesonen. Palvelukehityksessä menestys rakentui sidosryhmien laajasta osallistamisesta, avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä.

”Kyse on Hyvinkään kaupungin asukkaiden hyvinvoinnista kokonaisuutena.”

”Kyse on Hyvinkään kaupungin asukkaiden hyvinvoinnista kokonaisuutena. Haluamme osaltamme turvata kaupunkilaisilla parhaat mahdolliset olosuhteet kestävällä ja vastuullisella tavalla. Myös tiedon läpinäkyvyys on asiakassuhteissa erittäin tärkeää”, Pesonen kiteyttää.

Hanke pähkinänkuoressa:

Teksti: Emmi Koskimies
Kuvat: Emmi Koskimies ja Hyvinkään Lämpövoima Oy