Kannamme vastuuta

finDHC photos 2

Viikon uutiskatsaus

Suomalaiset kaukolämpöyhtiöt irtautuvat Teboilin toimitussopimuksista, kunnat pyrkivät kehittämään energiatehokkuuttaan ja Savon Voiman vedyn tuotantolaitoshanke Joensuussa etenee.

Kaleva uutisoi, että Oulun Energia päättää Teboil-sopimuksensa. Teboilin tilalle on hankittu uusia toimittajia eri öljyjakeille. Sama ilmiö on nähtävissä muuallakin Suomessa: muun muassa Tampereen Sähkölaitos lopetti Teboil-sopimuksensa ja talveksi valmistuva Naistenlahti 3 -biovoimalaitos laskee Tampereen Sähkölaitoksen päästöjä ja varmistaa tamperelaisten kaukolämmön saannin. Yhtiö korostaakin sivuillaan, ettei tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 ole muuttunut.

Yle uutisoi energiansäästöratkaisuista eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä kunnissa, pk-yrityksissä ja kodeissa tulisi tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia energian säästämiseksi.

Kuluttajan näkökulmasta niin sanottuja nopeita ratkaisuja listattaessa ensimmäisenä nousee lämmitys: sähkölämmitteisten talojen kohdalla huonekohtaisia lämpötiloja kehotetaan tarkkailemaan ja laskemaan viipymättä. Yhtä lailla ikkunoiden ja ovien tiivistämistä korostetaan, ja myös sähkölaitteiden energiankulutuksen syynäystä suositellaan. Esimerkiksi vanhemmat plasma-tv:t saattavat kuluttaa huomattavasti sähköä.

Seinäjoella kaupungin kehitysinsinööri Tero Rintakallio kertoo Ylelle, että kaupungin rakennuksien energiatehokkuutta on kehitetty systemaattisesti. Rintakallio myös muistuttaa, että kaukolämpöön ei kohdistu tällä hetkellä hintapaineita, vaan paine kohdistuu nimenomaan sähköön.

Maailman tilanteen vuoksi tehtävien päätöksien lisäksi mediahuomiota keräsi Savon Voiman suunnitelma vedyn tuotannon aloittamisesta. Yhtiön yhteistyökumppanina on P2X Solutions. Yhtiöt ovat siirtymässä lupaselvitysvaiheeseen. Valmistuessaan laitos tuottaisi vihreää vetyä uusiutuvilla tuotetulla sähköllä 30–50 megawatin kapasiteetilla. Merkittävää on myös, että kaukolämpöverkkoon johdettuna laitoksen sivuvirtana syntyvä lämpö kattaisi jopa viidenneksen Joensuun kaukolämpötarpeesta.

Savon Voimaa nostaa esille sivuillaan, että valmistuttuaan vetylaitos voisi vähentää vuositasolla Suomen hiilidioksidipäästöjä jopa 100 tuhannella tonnilla.

Teksti: Justus Luokkanen
Kuva: FinDHC