Blogi

LuokkanenJustus FinDHC 1

Villasukkia ja parempia yöunia

Energian säästö ja energiatehokkuuden lisääminen: nämä kaksi ovat toistaiseksi päivän polttavimpia puheenaiheita. Sähkön lisäksi voimme miettiä, miten kaukolämpökuluissa voidaan säästää. Yksinkertaisin näistä toimenpiteistä on huonetilan lämpötilan lasku. Tällä yksinään on jo merkittäviä seurauksia, sillä Suomessa asumisen energian kulutuksesta lämmitykseen menee tilastojen mukaan noin 2/3. Tämän lisäksi veden lämmittämiseen kuluu valtavasti energiaa: suihkuaikojen ja -lämpötilojen laskulla saadaan merkittäviä säästöjä.

Huonelämpötilan laskulla on myös positiivisia terveydellisiä vaikutuksia. Viileässä makuuhuoneessa nukkumisen hyödyistä onkin puhuttu jo pitkään. Talouselämän juttuun haastateltu apulaisprofessori Kirsi Virtanen Turun yliopistosta kertoo, että Yhdysvalloissa toteutetussa tutkimuksessa koehenkilöt nukkuivat 19-asteessa kuukauden, ja tämän seurauksena heidän elimistöjensä ruskea rasva oli aktiivista. Aktivoitunut ruskea rasva poistaa ihmisen verenkierrosta sokereita ja rasvoja. Virtanen toteaakin, että parin asteen huonelämpötilan laskulla voi olla positiivisia kansanterveydellisiä vaikutuksia, mikä taas johtaa suurempaan yhteiskunnalliseen hyvään.

Kaukolämpöverkot osana energiansäästöä tulevana talvena

Kaukolämpö tarjoaa erityisen hyvää energiatehokkuutta, joka voidaan nähdä osana energiansäästöpalettia. On myös järkevää hankkia energiatehokkaampia kodinkoneita. Samalla kaukolämpöverkko makrotasolla tarjoaa ratkaisuja energiatehokkaampaan yhteiskuntaan, sillä juuri kaukolämpöverkko mahdollistaa lämpöjen kierrättämisen, ja sen, että primäärienergiaa tarvitaan vähemmän. Monella paikkakunnalla paikallinen kaukolämpö tuotetaankin yksinomaan esimerkiksi paikallisen tehtaan tuottamalla hukkalämmöllä. Kaukolämpöverkko on siis mahdollistaja, jonka lämmönlähteellä ei ole väliä. Nyt ja tulevaisuudessa lämpöpumput ja erilaiset lämmön varastointiratkaisut ovat kiinteästi osa tätä kokonaisuutta.

Mitä kerrostalokohtaiseen kaukolämpöverkkoon tulee, Motiva kirjoitti patteriverkon perussäädöistä. Oikeilla säädöillä on suuri merkitys, sillä näin parannetaan energiatehokkuutta sekä ihmisten hyvinvointia. Vanhemmissa taloyhtiöissä yleinen ongelma on lämpötilojen epätasaisuus: kun yhdessä asunnossa on kylmä, toisessa kärvistellään kuumasta keskellä kylmintä talvea. Motiva kirjoittaakin, että patteriverkko on syytä tarkastaa, jos lämpötilat vaihtelevat merkittävästi asuntojen välillä, jos patteri ei lämpene kunnolla, tai jos patteri on kuuma myös lämpimällä säällä, esimerkiksi keskikesällä.

”Saunomishetket määrää sähköpörssi – ei kalenteri”

FinDHC osallistui etänä Motivan järjestämään Asiaa energiasta -paneelikeskusteluun. Tapahtumassa kuultiin muun muassa energianeuvonnan terveisiä sekä vinkkejä halki Suomen. Vinkkeihin nousivat niin pyykkikoneen ajastustoimintojen hyödyntäminen kuin myös tuorepuuron valmistaminen etukäteen aamuksi – jälkimmäisellä kikalla kun vältytään lieden käyttämiseltä. Tapahtuma saikin chat-ikkunassa kiitosta konkretiasta, kuin myös siitä, että esimerkkejä tuli niin yksilö- kuin taloyhtiötasolta. Erityisen hyvänä tiivistelmänä hintapiikkien seuraamisesta voidaan pitää toteamusta ”Saunomishetket määrää sähköpörssi – ei kalenteri”.

Energianeuvonnan puheenvuoroissa nousi esille juuri kansalaisten huoli. Vaikka huonetilan lasku ja siitä seuraava 5 prosentin energiasäästö on tärkeä, unohtuu tämä sähkönhinnan muuttuessa 5- tai 6-kertaiseksi omalla laskulla.
Kaukolämpökotien poikkeava asema nousi myös esille paneelikeskustelussa: vaikka talvi tulee olemaan tiukka kaikille, kaukolämmön piirissä olevilla kolhut ovat pienempiä. Nyt ja tulevaisuudessa lisääntyvä automatiikka ja energiaoptimointi ovat keskiössä uusien rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa, kuin myös vanhempien talojen remontointivaiheessa. On siis mahdollista, että lisääntyvän teknologian myötä tulevaisuuden lämmityskulut ovat enää kolmanneksen nykyisestä. Suunta on siis oikea.

Astetta Alemmas -kampanja alkaa lokakuussa, ja myös FinDHC on ilmoittautunut osallistujalistalle. Tämän vuoksi kampanja tulee näkymään myös meidän viestinnässämme pian aktiivisesti. Energian säästäminen on jo tällä hetkellä kasvanut merkittävästi, ja alkava kampanja lisää tätä suuntausta. Satakunnan Kansa uutisoi Nordean kyselystä, jonka mukaan lähes puolet omistusasujista on ryhtynyt säästämään energiaa. Kotitaloudet ovatkin hyvin eriarvoisissa asemissa tulevana lämmityskautena riippuen omasta sähkösopimuksesta sekä lämmitysmuodosta. Onkin siis korostettava, että vaikka asuisi kaukolämmitetyssä kodissa, energian säästäminen on jo solidaarisuusnäkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Kun me FinDHC:ssa valmistumme tulevan lämmityskauden mahdolliseen kriisiviestintään, haluamme myös muistuttaa, että pääsemme yli tästä ajanjaksosta yhteistyöllä ja oikeanlaisella asenteella.

 

Teksti: Justus Luokkanen
Kuva: FinDHC