Kannamme vastuuta

Näyttökuva 2022 10 11 094739

Viikon 41 uutiskatsaus

Astetta Alemmas -kampanja käynnistyi maanantaina 10.10.2022, ja myös FinDHC on mukana kampanjassa yhteistyössä jäsenyrityksiensä kanssa.

Muun muassa MTV3 uutisoi kampanjasta sen alettua. Tällä hetkellä on tärkeää vähentää sähkönkäyttöä kulutuspiikkien aikaan, mutta erityisen suuren energiasäästön saa aikaan laskemalla huonelämpötilaa asteella tai kahdella, sekä suihkuaikoja lyhentämällä. Kaukolämmitetyissä taloissa juuri kaukolämmöllä tuotetaan lämmin käyttövesi ja pidetään asuntojen patterit toiminnassa. Vaikka esimerkiksi Kalevan uutisessa korostettiin kaukolämmön maltillista hinnan nousua suhteessa sähköön, tästä huolimatta kaukolämpökodit ovat ratkaisevassa asemassa lämmityskauden säästötoimissa, varsinkin kun suurin osa suomalaisista asuu kaukolämpökodissa.

Energiateollisuus ry kertoo tiedotteessaan, että juuri arjen pienillä teoilla on nyt väliä: asiantuntija Sirpa Leino toteaa, että syyskuussa Suomessa käytettiin sähköä noin seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näin ollen jo nyt tehdyillä säästöillä ja käyttötottumuksien muutoksella on merkitystä. Tapoja on mahdollista muuttaa, varsinkin kun ne ovat muodostuneet niin sanotun halvan energian aikakaudella.

Aikaisemmassa päivityksessämme nostimme esille, kuinka älyn lisääminen on myös kiinteä osa energiansäästöä kaukolämmityksen ratkaisuissa. Yle uutisoi porilaisesta taloyhtiöstä, joka onnistui tiputtamaan energiakulujaan noin 25 prosenttia. Tekoälyratkaisun taloyhtiölle toteutti Vatajankoski, ja kohteen toteutuksesta kerrotaan tarkemmin heidän kotisivuillaan: toteutuksen ytimessä ovat asuntokohtaiset anturit ja palvelu on tuotetaan taloyhtiölle edullisen kuukausimaksun muodossa.

Tulisijassa ei voi polttaa mitä hyvänsä

Kaikki energiansäästöniksit eivät kuitenkaan ole hyviä. Pahimmillaan ne ovat laittomia ja saattavat aiheuttaa ihmisille terveydellistä vaaraa. Yhtenä esimerkkinä nostetaan kodin lämmittäminen jätettä polttamalla. MTV3 uutisoi, että osa ihmisistä polttaa kotinsa tulisijassa jätteitä säästääkseen lämmityskustannuksissa, erityisesti jos koti lämpenee suoraan sähköllä tai öljyllä. Jätteitä ei saa omassa tulisijassa polttaa, eli ainoastaan kuiva polttopuu sopii kodin tulisijaan. Esimerkiksi painekyllästetty puu tai pahvi kuuluvat kierrätykseen ja ongelmajätteisiin. Jos muovipakkauksessa lukee “soveltuu polttoon”, tarkoittaa tämä teollista polttamista, jonka yhteydessä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Kaukolämmön vahvuus on toimitusvarmuus

Valitettavasti uutisotsikoihin on päässyt myös harhaanjohtavia artikkeleita. Tekniikka & Talous kirjoitti, että kaukolämpö olisi joutunut epäsuosioon suhteessa maalämpöön, ja että tässä lämmitysmuodon valinnassa juuri huolto- ja toimitusvarmuus sekä hinta olisivat ratkaisevassa asemassa. Jutussa kuitenkin todetaan, että juuri kaukolämpöverkko ottaa koppia huoltovarmuudesta. Kyseisen jutun otsikointi ei siis vastannut itse leipätekstiä. Kaukolämpöä tuotetaan monissa laitoksissa ja useilla eri tekniikoilla, minkä lisäksi kaukolämpöverkosto on joustava esimerkiksi huolto- ja ongelmatilanteissa. Sen sijaan maalämpölaitteiston ongelmatilanteessa tuotetun sähkön alkuperä ei ratkaise itse ongelmatilannetta kiinteistön laitteessa. Näin ollen analogian rakentaminen kaukolämpö- ja sähköverkkojen välillä ontuu. Jutussa positiivista on kuitenkin maininta siitä, että tietynlaisissa kiinteistöissä hybridiratkaisut voivat olla hyvä ratkaisu ja vaihtoehto.

Jos nostettuja argumentteja tulkitaan kriittisessä valossa, voitaneen todeta, että toteutetun puhelinhaastattelun tulokset pohjautuvat joiltain osin myös alalla toimivien mielikuviin maalämmöstä ja kaukolämmöstä. Tämän lisäksi tutkimuksen toteutusajankohtana maailmantilanne ja energiamarkkinoiden tilanne olivat erilaiset kuin näin lämmityskauden alussa.

Teksti: Justus Luokkanen
Kuva: Motiva / Astetta Alemmas -kampanja